Gizlilik Politikası

 


www.ferracem.com müşterilerine sunduğu hizmetin kalitesini arttırabilmek amacıyla bazı kişisel bilgileri müşterilerinden talep etmektedir. Ferracem bünyesinde saklanan müşteriye ait bilgiler yalnızca Ferracem müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek, promosyon, kampanya çalışmalarını planlamak, e-bülten ve e-posta gönderilirken yaşanabilecek sorunlara çözüm getirmek amacıyla kullanılacaktır.

 

Daha fazla bilgi edinmek için Ferracem Gizlilik Politikasını detaylarıyla aşağıda bulabilirsiniz:

İşbu Gizlilik Politikası, internet üzerinde edinilen Üye ve Ziyaretçi kişisel bilgilerinin ne amaçla kullanıldığını ve bu bilgilerin toplanması, paylaşılması ve korunması prosedürünün işleyişini açıklamaktadır.

Gizlilik Politikası, Üyelik Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçasıdır. Üyelik Sözleşmesi’nde yer alan tanımlar, aksi belirtilmedikçe işbu Gizlilik Politikası için de geçerlidir. Üyeler ve/veya Ziyaretçiler, Site’yi ziyaret ederek aşağıdaki maddeleri kabul ettiklerini beyan etmiş olurlar. Aşağıda yer alan Gizlilik Politikası hükümlerinin herhangi bir kısmını ya da tamamını kabul etmeyen Üyeler ve/veya Ziyaretçiler’in Site’yi kullanmamaları gerekmektedir.

 

Üye Bilgilerinin Toplanması, Kullanımı ve İfşası

 

Ferracem, Site’de sunulan hizmetlerin kullanımı amacıyla Üyeler’e ait bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ad, soyad, , elektronik posta adresi, adres, telefon numarası, vb. kişisel bilgileri (“Kişisel Bilgi”) toplamaktadır.

Bilgilerin Kullanılması ve İfşası

Site’nin belirli kısımlarının Üyeler tarafından kullanılması ve Ürün sipariş edilebilmesi için Ziyaretçiler’in Site’de yer alan Üyelik Formu’nu doldurmaları ve Üyelik Sözleşmesi’ni kabul etmeleri gerekmektedir. Üyeler, Ferracem’e üye olmak için Üyelik Form’unda kendilerine ilişkin talep edilen Kişisel Bilgileri’ni ve ayrıca satış işlemi gerçekleştirmek istemeleri durumunda da  fatura bilgileri, teslimat adresi, telefon numarası vb. bilgileri Ferracem ile paylaşacaklardır. Söz konusu Kişisel Bilgiler’in sunulmasının zorunlu olduğu ve talep edilen bilgilerin Ferracem ile paylaşılmaması durumunda Üyeler, Site’de sunulan hizmetlerin bir kısmından yararlanamayacaklardır.

Kişisel Bilgiler, Ferracem tarafından Site’de sunulan ve işbu Gizlilik Politkası’nın ayrılmaz bir parçası olan Üyelik Sözleşmesi’nde tanımlanan hizmetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılacak olup, söz konusu bilgiler Site’nin içeriğini, sunulan pazarlama girişim ve hizmetlerini ve piyasa bilgilerini geliştirmek amacıyla Şirket içinde de kullanılabilir. Üyeler’in Ferracem’e vermiş oldukları Kişisel Bilgiler, hizmetin tam ve eksiksiz yerine getirilmesi, satış işleminin gerçekleştirilmesi, Üye talepleri ve soruları kapsamında, Ferracem tarafından Ferracem’in acenteleri, çalışanları, alt işverenleri ve/veya anlaşmalı olduğu diğer kuruluşlar ile (banka, kargo şirketi, lojistik vb.) paylaşılabilecek ve bunlar tarafından kullanılabilecektir.. Ferracem, sipariş ve teslimat konularında Üyeler ile irtibata geçmek için Kişisel Bilgileri’ni kullanabilir ve Üye olunmasını müteakip onay için elektronik posta gönderebilir. Ayrıca, Ferracem Site’nin bakımıyla alakalı duyuruları elektronik posta yoluyla yapabilir.

Ferracem, Kişisel Bilgiler’i devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi gibi durumlarda, kanuni ve yasal sebeplerle Türkiye Cumhuriyeti’nin kurum ve kuruluşları ile paylaşabilir. Ferracem, Kullanım Şart ve Koşulları’na uyulmasını sağlamak, kendisinin ve üçüncü kişilerin haklarını korumak amacıyla da Kişisel Bilgiler’i paylaşabilir.

 

Çerezler (Cookies) ve Diğer Teknolojiler

“Çerezler” Site’ye erişim için kullanılan bilgisayarın ana belleğindeki bir karakter dizisi içeren küçük dosyalardır.  Üyeler, tarayıcılarında uygun ayarları seçerek çerezlerin kullanımına izin verebilir ya da kısıtlayabilirler. Ferracem, Üyeler’in sipariş vermeleri ve vermiş oldukları siparişlerin satın alınmasını sağlamak amacıyla Çerezler kullanmaktadır. Bu sebeple, Üyeler’in çerezleri kısıtlamaları halinde, Site’nin tüm özel linklerinden faydalanmaları mümkün olmayacaktır.

Farklı internet siteleri üzerinde Site’nin trafiğini arttırmak adına çerezler kullanılmaktadır. Kullanılan çerezlerin çoğu, oturum kapatıldıktan sonra bilgisayarların ana belleğinden silinmektedir.

Site’ye üçüncü kişiler tarafından yerleştirilen çerezler söz konusu olabilmektedir. Ferracem’nun kullandığı Çerezler Üyeler ve Ziyaretçiler’in sabit disklerine kişisel bilgilerini almak amacıyla sızmamakla birlikte, Ferracem üçüncü kişiler tarafından yerleştirilen çerezlerin kullanımını kontrol etmekle sorumlu değildir.

Ferracem, Site’de bulunan bir internet sayfasının kaç kez görüntülendiğini tespit edebilmek adına web işaretçileri kullanabilir. Diğer sitelerin web işaretçileri tarafından toplanan kişisel bilgilerin, Ferracem tarafından toplanan Kişisel Bilgiler ile herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır. Ferracem, bu sitelerin web işaretçilerinin topladığı kişisel bilgilerden hiç bir şekilde sorumlu değildir.

Site kendiliğinden Üyeler ve Ziyaretçiler’in Site’ye erişim sağladığı “Bir Örnek Kaynak Konumlayıcı”larını (“URL”) tanımaktadır. Ferracem sipariş onayı ve sistem sorun çözümü amaçlarıyla ve benzeri amaçlarla İnternet Protokol Adreslerine (“IP”) erişim sağlayabilir.

Bilgilerin Korunması

 

Üye’nin her türlü Kişisel Bilgisi, Ferracem tarafından hizmetin sunumu amacıyla saklı tutulur. Ferracem, Kişisel Bilgiler’in korunması amacıyla, gerekli her türlü güvenlik önlemini alacak ve uygulayacaktır. Söz konusu güvenlik prosedürü, bilgilerin saklanmasını, erişilebilirliğini ve gizliliğini kapsamaktadır. Ancak Üye, internetin çok güvenli bir ortam olmadığını kabul etmektedir. Bu nedenle Ferracem Kişisel Bilgiler’i korumak için gerekli her türlü güvenlik önlemini almış olmasına rağmen Site’ye veya Site’den iletilmiş olan herhangi bir bilginin emniyeti konusunda garanti vermemektedir. Bu kapsamda Üye, Kişisel Bilgiler’in Ferracem tarafından alınan önlemlere karşı ifşa edilmesi veya üçüncü bir kişinin eline geçmesinden dolayı uğrayacağı zarardan Ferracem’in sorumlu olmayacağını kabul etmektedir.

Ferracem, Üyeleri’ne daha iyi hizmet verebilmek adına, Site’de sunulan hizmetleri ve toplanan bilgileri denetlemek üzere üçüncü kişiler tayin edebilir. Ferracem, bu üçüncü kişilere Kişisel Bilgiler’in kullanımı için herhangi bir yetki vermemektedir. Ferracem’in, üçüncü kişilerin haksız kişisel bilgi ifşasından doğacak hukuki sonuçlar açısından herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Ferracem’in Devri

 

Site’de toplanan Üye bilgileri de dahil olmak üzere tüm bilgiler Üye’ye herhangi bir ihbar veya ihtara gerek kalmaksızın Ferracem hisselerinin bir başka kişiye devri, Ferracem’in bir başka şirketle birleşmesi, şirketin yeniden yapılandırılması veya Ferracem’in ortaklık yapısında öngörülen herhangi bir değişikliğin gerçekleşmesi durumunda üçüncü şahıs ya da kuruluşlara devredilebilir.

Site ve Bilgilerin Güncellenmesi

 

Üyeler, Site’yi ziyaret ederek aşağıdaki maddeleri kabul ettiklerini beyan etmiş olurlar. Ferracem, işbu Gizlilik Politikası ile ilgili her zaman değişiklik yapabilir. Yapılan değişiklikler, söz konusu değişiklikleri içeren Gizlilik Politikası’nın Site’de yayınlanması ile geçerlilik kazanır. Gizlilik Politikası’nda yapılan değişikliklerden haberdar olmak tamamen Üye’nin sorumluluğundadır. Üye’nin değişikliği içeren Gizlilik Politikası’nı Site’ye yüklenmesi sonrasında Site’yi kullanmaya devam etmesi, söz konusu değişikliği kabul ettiği anlamına gelir.

Site’de bulunan Kişisel Bilgiler, Ferracem iletişim kampanyaları (elektronik posta, bülten.vs.) dahilinde Üyeler’e bilgi vermek amacıyla kullanılabilir. Üyeler, bahse konu olan tanıtımlardan haberdar olmak istemezler ise, diledikleri zaman sitemizdeki haberdar ol  alanından bu aktiviteyi durdurabilirler.

 

Dış Bağlantılar

 

Bu Gizlilik Politikası sadece Ferracem’in Üyeler’den veya Ziyaretçiler’den topladığı veya edindiği bilgilerin kullanılmasını ve açıklanmasını düzenlemektedir. Ferracem’in üçüncü kişilerin Site’ye koymuş olduğu hiçbir bağlantıdan (linkten) ötürü sorumluluğu bulunmamaktadır. Söz konusu bağlantıların kullanımından ötürü oluşan risk, Üye’nin kendisine aittir ve eğer varsa üçüncü kişinin gizlilik politikası kapsamındadır.

Çevrimdışı Bilgi Toplanması, Kullanımı ve İfşası

Ferracem tarafından toplanan kişisel bilgilerin coğunluğu çevrim içi olarak toplanmaktadır. İşbu Gizlilik Politikası, sadece çevrimiçi (online) toplanan bilgiler için geçerlidir.